iškepti

iškepti
1 iškèpti, ìškepa, ìškepė 1. tr. pagaminti valgį, ką sausai ar su riebalais karštai kaitinant: Papjaukit antį iškepti ir vištą kur riebią sriubai Žem. Ką iškepei, tą ir valgysi Arm. Pirštu (be malkų) dešros neiškepsi S.Dauk. Kaip įmaišys, taip ir iškeps Sim. Duona yr ir bus duona tuojau, kaip ją ižkepa DP266. | refl. tr.: Po bandą pyrago išsìkepėm Vlkv. ^ Gaspadorius gaspadinė, išsikepęs, išsiviręs, paprieždėly pasimetęs, gurkt (kregždės balso pamėgdžiojimas) Pšl. 2. tr. prk. menk. ką nors naują pagaminti, naujoms pareigoms paskirti: Naujai iškeptasis sekretorius padarė, kas buvo liepta . Tų dienų literatūroje buvo nemaža kūrinių, kurie rodė mūsų naujai iškeptos „aristokratijos“ ir miesčionijos gyvenimą A.Vencl. 3. intr. karštai padėtam būnant pasidaryti tinkamam valgyti: Duona iškepė R. Iš gėdos būčiau raudona kaip iškẽpus Lnkv. | refl.: Kviečiai patys susimalė, išsikepė skaniausiais pyragais (ps.) P.Cvir. 4. intr. nuo karščio (saulės) išdžiūti, sunykti: Šią vasarą nuo karščių visi javai ìškepė Ds. Kur kalnai, visa kas ìškepė, labai sausa buvo Klt. Žemė iškepus, reik lytaus Skr. 5. tr. išdžiovinti, išgarinti: Saulelė [v]andenelį iškepė, ir dastojo žuvelę Lz. 6. intr. prk. iššalti: Šiemet visų sodai ìškepė Ds. Ìškepė bulvės sklepe Ds.
◊ į akìs iškèpti stačiai, tiesiai pasakyti: Jis viską iškepė, iškepė jam į akis Gs.
kė̃pį iškèpti Krkl atkeršyti.
\ kepti; apkepti; atkepti; dakepti; įkepti; iškepti; nukepti; pakepti; perkepti; prakepti; prikepti; sukepti; užkepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • iškepti — iškèpti vksm. Iškèpti žą̃sį, mė̃są …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukepti — 1 nukèpti, nùkepa, nùkepė 1. tr. kepant duoną kepalą nuo ližės numesti krosnyje: Palauk, aš jį nukepsiu kai nuo ližės Švnč. | prk.: Saugokis, kad arklys nenukèptų (nenumestų jojant) Kp. 2. tr. iškepti: Turbūt negerai duoną nùkepėt – tokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažalinti — pažãlinti tr. BŽ152, NdŽ 1. LL176 padaryti žalią, žaliai nudažyti. 2. ne visai iškepti ar išvirti: Pažãlinom šiuokart duoną iškepti Š(Sl). | refl. NdŽ: Pasižãlino šiuokart duona iškepti Š(Sl). žalinti; apžalinti; išžalinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukepti — 1 sukèpti, sùkepa (sukem̃pa), sùkepė 1. tr. iškepti: Sukèpk man kiaušinį Brsl. Kap lašinių sùkepi ir pautų pridauži, tai tada gardesnis valgis Lz. 2. tr. visus sudėti kepti: Ar jau sukepei bul bas? Lp. Visos kepė – nesùkepė JV711. 3. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkepti — 1 užkèpti, ùžkepa, ùžkepė 1. tr. greitosiomis pakepti: Kad neažmiršę, būtum bent bandelę užkepę Sdk. 2. intr. daugiau iškepti, negu kepimui suvartoti miltai svėrė: Gera šeiminykė vis daugiau užùkepa Slm. | refl.: Duona ir kiti raugo bei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkepti — 1 apkèpti, àpkepa (apkem̃pa), àpkepė 1. tr. truputį kepti. | refl. tr.: Ką padarysi, žalį neprarysi – reik apkepties Ggr. 2. intr. paviršium su pluta iškepti: Viršus duonos àpkepė gerai, o apačia nesukepė J. Taip gražiai pyragai àpkepė, –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakepti — 1 ×dakèpti, dàkepa, dàkepė (hibr.) ppr. su neiginiu intr. 1. SD175 nepakankamai, ne visai iškepti: Pečius buvo par šaltas – duona ir nedàkepė Als. Šį kartą mūsų ragaišis bus nedakẽpęs Pn. 2. prk. būti ne visai subrendusio proto, apykvailiam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškepinti — iškẽpinti tr. 1. caus. 1 iškepti 1 (plg. iškepdinti): Iškẽpinau duoną JI(gale)XVII. Nusiuntė Petrą prie melninkienės, kad iškepintų dvylika kepalėlių duonos BsPII47. 2. SD416 iškepti: Aš iškẽpinau mėsą gražiai J. Šiaudais pečių iškūrino,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkepti — 1 perkepti 1. tr. tą patį antrą kartą kepti: Kai duoną labai susensta arba esti nedakepus, tuomet ją perkepa, atšviežija Kp. Mėsa gerai išvirta ir perkepta yra Kel1865,74. 2. intr. per daug iškepti: Saugok, kad duoną neperkeptų Lš. Duona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakepti — 1 prakèpti, pràkepa, pràkepė tr. 1. Slm truputį, paskubomis iškepti: Reikia pyrago prakèpti KlvrŽ. Kad nors paspėč blynų prakept Sdk. Prakepė pavakarei kiaušynės su lašiniais Vvr. Kad būt meisos prakeptos, rods, širdis atsigautų Šts. Kelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”